Kort #8009

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Schildt, Evert [fycho Casimir Mauritz]
Beiträge zur Kenntnis der septischen Pleuraem-
pyeme unter besonderer Berucksichtigung der Spät-
resultate. [ill.] [2 plansch-bl.J
Uppsala 1931.	8.
Aus Upsala Läkareförenings förhandlingar. N. P.
Bd 37. H. 1-2.

Information

Kortnr:
8009
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Schildt, Evert [fycho Casimir Mauritz]
Beiträge zur Kenntnis der septischen Pleuraem-
pyeme unter besonderer Berucksichtigung der Spät-
resultate. [ill.] [2 plansch-bl.J
Uppsala 1931. 8.
Aus Upsala Läkareförenings förhandlingar. N. P.
Bd 37. H. 1-2.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB