Kort #7779

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Nyrén, Magnus
Försök till bestämning af precessionskonstanten
medelst ljussvaga stjernor.
Upsala 1869.	8.

Information

Kortnr:
7779
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Nyrén, Magnus
Försök till bestämning af precessionskonstanten
medelst ljussvaga stjernor.
Upsala 1869. 8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB