Kort #8122

 Doktors-
avhand1.
Upps.
Stenberger, Mårten [karl Herman]
Öland under äldre järnåldern. En bebyggelsehisto-
risk undersökning. Mit deutscher Zusammenfassung.
[ill.] [2 utviksbl.]
Stockholm 1933.	4.
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets aka-
demien.

Information

Kortnr:
8122
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
Stenberger, Mårten [karl Herman]
Öland under äldre järnåldern. En bebyggelsehisto-
risk undersökning. Mit deutscher Zusammenfassung.
[ill.] [2 utviksbl.]
Stockholm 1933. 4.
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets aka-
demien.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB