Kort #7804

 Doktors
avhand1
Upps.
0 1 s e n, Harald
Federico Barocci. A critical study in Italian
cinquecento painting.
Stockholm (tr. Uppsala) 1955.	4
= Pigura. Studies edited by the Institute of
art history, University of Uppsala. 6.

Information

Kortnr:
7804
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors
avhand1
Upps.
0 1 s e n, Harald
Federico Barocci. A critical study in Italian
cinquecento painting.
Stockholm (tr. Uppsala) 1955. 4
= Pigura. Studies edited by the Institute of
art history, University of Uppsala. 6.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB