Kort #7879

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Rédei, Lajos [Bela]
Relativistic two-particle scattering.
Göteborg 1965»	8.
= Abstracts of Gothenburg diss. in Science. 3.
Acta universitatis Gothoburgensis.

Information

Kortnr:
7879
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Rédei, Lajos [Bela]
Relativistic two-particle scattering.
Göteborg 1965» 8.
= Abstracts of Gothenburg diss. in Science. 3.
Acta universitatis Gothoburgensis.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB