Kort #7783

 Doktors-
avhandl.
Göteb.
Nyström, Gustav
Variatio sermonis hos Columella.
+
Göteborg 1926.	8.
= Doktorsavhandlingar i latinsk filologi vid
Göteborgs högskola. Ser. fr.o.m. 1926. 1.

Information

Kortnr:
7783
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Göteb.
Nyström, Gustav
Variatio sermonis hos Columella.
+
Göteborg 1926. 8.
= Doktorsavhandlingar i latinsk filologi vid
Göteborgs högskola. Ser. fr.o.m. 1926. 1.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB