Kort #8003

 Doktors-
avhandl.
Upps.
Schalling, Erik [Harald]
Den kyrkliga jordens rättsliga ställning i Sve-
rige. En rättshistorisk undersökning.
Uppsala 1920
8

Information

Kortnr:
8003
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhandl.
Upps.
Schalling, Erik [Harald]
Den kyrkliga jordens rättsliga ställning i Sve-
rige. En rättshistorisk undersökning.
Uppsala 1920
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB