Kort #7803

 Doktors-
avhand1.
Upps.
0 1 s é n, Brita
Lea Ahlborn. En svensk medaljkonstnär under 1800-
talet. [Summary.] [ill.] [12 pl.]
Stockholm (tr. Lund) 1962.
8

Information

Kortnr:
7803
Låda:
017 DOKTORSAVHANDL. N-STO
Text:

Doktors-
avhand1.
Upps.
0 1 s é n, Brita
Lea Ahlborn. En svensk medaljkonstnär under 1800-
talet. [Summary.] [ill.] [12 pl.]
Stockholm (tr. Lund) 1962.
8

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB