Kort #6600

 a. s. k.

- Grafiska standardiseringskommitten inom Sveriges standardi seringskommi ssion^*

7 TäcXxJ ssjhjJw..

v

c\- C*J>^éL *’ JLavxa- Rjt>u-

lU^.

Information

Kortnr:
6600
Låda:
08 GS-HT
Text:

a. s. k.

- Grafiska standardiseringskommitten inom Sveriges standardi seringskommi ssion^*

7 TäcXxJ ssjhjJw..

v

c\- C*J>^éL *’ JLavxa- Rjt>u-

lU^.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort