Kort #6748

 «

' /

v 't

Information

Kortnr:
6748
Låda:
08 GS-HT
Text:

«

' /

v 't

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort