Kort #7597

 8. GS-

'

STOP

Information

Kortnr:
7597
Låda:
08 GS-HT
Text:

8. GS-

'

STOP

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort