Kort #7010

 Hallands landsbygdsintressen , Föreningen

IZöX

Föreningens ändamål är att äga och förvälta aktier och andel	företag med uppgift att tillgodose~så-

dana intressen,företrädesvis hänförliga till den halländska landsbygden,som icke tillgodoses genom e-konomiska föreningar eller andra företag inom. XhXMX jordbrukskooperationen.

1964

Information

Kortnr:
7010
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hallands landsbygdsintressen , Föreningen

IZöX

Föreningens ändamål är att äga och förvälta aktier och andel företag med uppgift att tillgodose~så-

dana intressen,företrädesvis hänförliga till den halländska landsbygden,som icke tillgodoses genom e-konomiska föreningar eller andra företag inom. XhXMX jordbrukskooperationen.

1964

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort