Kort #7109

 Handelshögskola i södra Sverige

april 1959. utredning föranstaltad av Lunds univårsi tet och Skånes handelskammare. Malmö Lundgrens söners tr. 1959»

XdC&öC XäCRKXX %Xfl^CKäCKXiX$[J£X&K&XXXföGK lämna© till Biet (Marie-Louise b*]För kat*	.

—	'---- Wtynmxzt&xzx

16 juni 196A

Information

Kortnr:
7109
Låda:
08 GS-HT
Text:

Handelshögskola i södra Sverige

april 1959. utredning föranstaltad av Lunds univårsi tet och Skånes handelskammare. Malmö Lundgrens söners tr. 1959»

XdC&öC XäCRKXX %Xfl^CKäCKXiX$[J£X&K&XXXföGK lämna© till Biet (Marie-Louise b*]För kat* .

— '---- Wtynmxzt&xzx

16 juni 196A

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort