Kort #6771

 ^ " 9

Information

Kortnr:
6771
Låda:
08 GS-HT
Text:

^ " 9

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort