Kort #7198

 Iblads fotografiska ab (i Göteborg)

Information

Kortnr:
7198
Låda:
08 GS-HT
Text:

Iblads fotografiska ab (i Göteborg)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort