Kort #7549

 Hotell i Europa [lltg.av KAK. 196?.] 6j

s,o.omel.

Till Biet 18,7.1963.

Information

Kortnr:
7549
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hotell i Europa [lltg.av KAK. 196?.] 6j

s,o.omel.

Till Biet 18,7.1963.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort