Kort #6761

 w*

f

1

Gävle

6olX r-. * -

c o

FÖ re n in gen Bikupan.

.	gKvli-

(har tilluppgift att samlas omkring och samtala

Över Guds heliga ord samt medelst penningeM-drag bilda en fond,avseende att framdeles uppföra ett söndagsskolehus i Gävle stad.

ur: Stadgar... 1877*

c

Information

Kortnr:
6761
Låda:
08 GS-HT
Text:

w*

f

1

Gävle

6olX r-. * -

c o

FÖ re n in gen Bikupan.

. gKvli-

(har tilluppgift att samlas omkring och samtala

Över Guds heliga ord samt medelst penningeM-drag bilda en fond,avseende att framdeles uppföra ett söndagsskolehus i Gävle stad.

ur: Stadgar... 1877*

c

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort