Kort #7440

 Hi s t or i ok tids kr i f t

: :: "t ry (•	"k . b v e n d o s o m ä r o recen s i on e r, t; e h å 1 las i

stor utsträok.ninp’.

Information

Kortnr:
7440
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hi s t or i ok tids kr i f t

: :: "t ry (• "k . b v e n d o s o m ä r o recen s i on e r, t; e h å 1 las i

stor utsträok.ninp’.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort