Kort #6967

 Göthilda-skolan

■

Tj>OL^

X

Information

Kortnr:
6967
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göthilda-skolan

Tj>OL^

X

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort