Kort #6686

 Vitt	Nämdeman»	Kalle [pseud. för	X.O.P.

Sv	Gustafsson]

g ^ ^ ^	»

‘ 8	Två glada	visor: ”Lite högre	opp”

^	”Inte ett	jädrans någe”.

Sthlm: J.A. Björnlunds boktr., u.å [inköpt Åkarps antikv., Lund, 1986 40:-]

och

r

Information

Kortnr:
6686
Låda:
08 GS-HT
Text:

Vitt Nämdeman» Kalle [pseud. för X.O.P.

Sv Gustafsson]

g ^ ^ ^ »

‘ 8 Två glada visor: ”Lite högre opp”

^ ”Inte ett jädrans någe”.

Sthlm: J.A. Björnlunds boktr., u.å [inköpt Åkarps antikv., Lund, 1986 40:-]

och

r

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort