Kort #7333

 Hemma kan hända [omsl.l

[Omslss verso: En brochyr om skydd mot olycksfall hemmet. Red.av ^ngegerd Söderberg. 19621 4:0

till Biet 28 maj 1965 -

Information

Kortnr:
7333
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hemma kan hända [omsl.l

[Omslss verso: En brochyr om skydd mot olycksfall hemmet. Red.av ^ngegerd Söderberg. 19621 4:0

till Biet 28 maj 1965 -

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort