Kort #7129

 Hand elsre sandefö reni ngar

- J I. Ov„VA Å ri L

som äro fackliga sammanslutningar

som äro understöds-rsjälvhjälpsJföreningar

(hit: Göteborgs,Norrköpings och Södra Sveriges handelsresandeföreningar)

Information

Kortnr:
7129
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hand elsre sandefö reni ngar

- J I. Ov„VA Å ri L

som äro fackliga sammanslutningar

som äro understöds-rsjälvhjälpsJföreningar

(hit: Göteborgs,Norrköpings och Södra Sveriges handelsresandeföreningar)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort