Kort #7095

 »

Handelns Utredningsinstitut

Utredningsrapporter

Under utredning, rappori-erna finns hos Br i±a JXk s t-e n

Skall matas in i Libris-basen enl. överensk. Gunilla Larsson (831114)

$c*d ■ C

(800522 A.H.)

t

Information

Kortnr:
7095
Låda:
08 GS-HT
Text:

»

Handelns Utredningsinstitut

Utredningsrapporter

Under utredning, rappori-erna finns hos Br i±a JXk s t-e n

Skall matas in i Libris-basen enl. överensk. Gunilla Larsson (831114)

$c*d ■ C

(800522 A.H.)

t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort