Kort #6975

 2L JjL

gravningskassa i Ståckholm)

(

/\A/v\s CXÅ/y^ (Sjuk- och be-

U P - tA*

^ ^ Cy*"\——A*>

^VScti' 6 * L><^«irv.

1>\A-

T

C&Zi

Information

Kortnr:
6975
Låda:
08 GS-HT
Text:

2L JjL

gravningskassa i Ståckholm)

(

/\A/v\s CXÅ/y^ (Sjuk- och be-

U P - tA*

^ ^ Cy*"\——A*>

^VScti' 6 * L><^«irv.

1>\A-

T

C&Zi

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort