Kort #7323

 Hemgårdar

Riksförbundet Sveriges

A V Ia

i^r

Information

Kortnr:
7323
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hemgårdar

Riksförbundet Sveriges

A V Ia

i^r

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort