Kort #6855

 Göteborg

Gilead

[pingstvänne

Information

Kortnr:
6855
Låda:
08 GS-HT
Text:

Göteborg

Gilead

[pingstvänne

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort