Kort #7559

 -1970s	Hovförvaltning

Förvaltn

Hov

1971-:

Od

Central-

förvalt-

ning

Information

Kortnr:
7559
Låda:
08 GS-HT
Text:

-1970s Hovförvaltning

Förvaltn

Hov

1971-:

Od

Central-

förvalt-

ning

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort