Kort #6695

 -1970:  Skon  Kokkonst  Sällsk  STHLM	Stockhola». ^ällskapet pustor & Sapor. Åcta gastrologica Scandinavica.
1971-*  ö C  Sällsk G & S

Information

Kortnr:
6695
Låda:
08 GS-HT
Text:

-1970: Skon Kokkonst Sällsk STHLM Stockhola». ^ällskapet pustor & Sapor. Åcta gastrologica Scandinavica.
1971-* ö C Sällsk G & S

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort