Kort #7042

 Lz	Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping

HAMMAR-	+

SKJÖLD

Information

Kortnr:
7042
Låda:
08 GS-HT
Text:

Lz Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping

HAMMAR- +

SKJÖLD

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort