Kort #7561

 HovleverantÖrer

3

F cx.L X a*-

c^-L c/\r.

Information

Kortnr:
7561
Låda:
08 GS-HT
Text:

HovleverantÖrer

3

F cx.L X a*-

c^-L c/\r.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort