Kort #7041

 E

1985:13

Hammarman, Ann, Stenlund, Kicki, Grune, Cia	^

f dagar på Pinnarpsbadet. Högskolan i alun/Borlänge. Falun, 1985*.

Information

Kortnr:
7041
Låda:
08 GS-HT
Text:

E

1985:13

Hammarman, Ann, Stenlund, Kicki, Grune, Cia ^

f dagar på Pinnarpsbadet. Högskolan i alun/Borlänge. Falun, 1985*.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort