Kort #7184

 Happy landinys in Scandinavia

Kat»i forts.

Information

Kortnr:
7184
Låda:
08 GS-HT
Text:

Happy landinys in Scandinavia

Kat»i forts.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort