Kort #7103

 Hande\sbolag

Information

Kortnr:
7103
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hande\sbolag

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort