Kort #7063

 Hamnkapten

Instruktion, reglemente för	?

£o>v-v>ftSir

VCowv^o

o>

^ —

(Hamnkapten har skyldighet och befogenhet som polismyndighet inom hamnoimnådet. Till biträde i dénna egenskap har han toamnmästa-xefi och hamnfogdar)

Information

Kortnr:
7063
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hamnkapten

Instruktion, reglemente för ?

£o>v-v>ftSir

VCowv^o

o>

^ —

(Hamnkapten har skyldighet och befogenhet som polismyndighet inom hamnoimnådet. Till biträde i dénna egenskap har han toamnmästa-xefi och hamnfogdar)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort