Kort #6746

 Holmgren, Yngve

Gärdskan - ångspårvägen genom Järds härad

Information

Kortnr:
6746
Låda:
08 GS-HT
Text:

Holmgren, Yngve

Gärdskan - ångspårvägen genom Järds härad

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort