Kort #6685

 Vitt

Sv

Världslig

poesi

8

u å

Närademan, Calle [pseud. för K.O.F, Gustafsson]

En hippa i Birkastafn eller När morsan fyller 50 år. Kristidskuplett, Text och musik av Calle Nämdeman.

Sthlm: J.A. Björnlunds boktr., u.å, [inköpt Åkarps antikv., Lund, 1986. 40:-]

Information

Kortnr:
6685
Låda:
08 GS-HT
Text:

Vitt

Sv

Världslig

poesi

8

u å

Närademan, Calle [pseud. för K.O.F, Gustafsson]

En hippa i Birkastafn eller När morsan fyller 50 år. Kristidskuplett, Text och musik av Calle Nämdeman.

Sthlm: J.A. Björnlunds boktr., u.å, [inköpt Åkarps antikv., Lund, 1986. 40:-]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort