Kort #6630

 Guldbergstiftelsen , Svenska [för handikappade barn].

[1950-talet]

PJ2t.b 'tWv

'W

Ss&bO* .

Information

Kortnr:
6630
Låda:
08 GS-HT
Text:

Guldbergstiftelsen , Svenska [för handikappade barn].

[1950-talet]

PJ2t.b 'tWv

'W

Ss&bO* .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort