Kort #7280

 Hg ' Trefalrtipdiets förs anilin

r .

! 1

Gävle

Information

Kortnr:
7280
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hg ' Trefalrtipdiets förs anilin

r .

! 1

Gävle

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort