Kort #7091

 I

Handel mit Schweden [Utg.av Skandinaviska banken]

okat.

Information

Kortnr:
7091
Låda:
08 GS-HT
Text:

I

Handel mit Schweden [Utg.av Skandinaviska banken]

okat.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort