Kort #7517

 B  1986:201	Holmgren, Anders, <Junger, Håkan, Ljungberg, Bo, Lokrantz, Ulf, Mange, Berndt, Sigfridson, Richard Ballograf - BIC AB* En företagseko-nomisg: analys. Göteborgs univ. Göteborg, 1986 *

Information

Kortnr:
7517
Låda:
08 GS-HT
Text:

B 1986:201 Holmgren, Anders, <Junger, Håkan, Ljungberg, Bo, Lokrantz, Ulf, Mange, Berndt, Sigfridson, Richard Ballograf - BIC AB* En företagseko-nomisg: analys. Göteborgs univ. Göteborg, 1986 *

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort