Kort #6991

 %gens kapell [i Övre Ullerud]

Information

Kortnr:
6991
Låda:
08 GS-HT
Text:

%gens kapell [i Övre Ullerud]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort