Kort #7499

 9

0 P

%kX\

Hobby-klubbar (allmänna)

............~.. ...............

Hobby-klubbar som äro frimärkssamlarklubbar

i .

jmf även ”Fritidssysselsättning" "Modellklubbar"

Information

Kortnr:
7499
Låda:
08 GS-HT
Text:

9

0 P

%kX\

Hobby-klubbar (allmänna)

............~.. ...............

Hobby-klubbar som äro frimärkssamlarklubbar

i .

jmf även ”Fritidssysselsättning" "Modellklubbar"

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort