Kort #6645

 Gummessons "bokförlag

Startades 1949» Äges av Svenska missionsförbundet. Dess bokförteckning utges ofta tills.med Svenska missionsförbundets förlags bokförteckning,och återfinns i så fall under det förlagsnamn som står först

Information

Kortnr:
6645
Låda:
08 GS-HT
Text:

Gummessons "bokförlag

Startades 1949» Äges av Svenska missionsförbundet. Dess bokförteckning utges ofta tills.med Svenska missionsförbundets förlags bokförteckning,och återfinns i så fall under det förlagsnamn som står först

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort