Kort #6957

 Od  Central-  förvalt-  ning  INDUSTRI-  DEPARTE-  MENTET	Götefeorgsdelegationen

Information

Kortnr:
6957
Låda:
08 GS-HT
Text:

Od Central- förvalt- ning INDUSTRI- DEPARTE- MENTET Götefeorgsdelegationen

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort