Kort #6823

 fr

Göteborg. Betlehemskyrkan

Teol. SSLllsk. Mission Göteborg

Information

Kortnr:
6823
Låda:
08 GS-HT
Text:

fr

Göteborg. Betlehemskyrkan

Teol. SSLllsk. Mission Göteborg

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort