Kort #7569

 ^ovstaten

rvy«&*. •

Förteckning övér Hovstaten

Information

Kortnr:
7569
Låda:
08 GS-HT
Text:

^ovstaten

rvy«&*. •

Förteckning övér Hovstaten

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort