Kort #7584

 Od

Främmande

länders

förv.

Hsinhua news (Weekly). Publ. by Stockholm Office of the Hsinhua news agency of the People's republic of China•

f

Information

Kortnr:
7584
Låda:
08 GS-HT
Text:

Od

Främmande

länders

förv.

Hsinhua news (Weekly). Publ. by Stockholm Office of the Hsinhua news agency of the People's republic of China•

f

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort