Kort #7104

 Pre

Handelsflottan

Information

Kortnr:
7104
Låda:
08 GS-HT
Text:

Pre

Handelsflottan

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort