Kort #6932

 .<Uc.

Information

Kortnr:
6932
Låda:
08 GS-HT
Text:

.<Uc.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort