Kort #7208

 Hav sfiskeföreningar

1

(Aa, >

^qSlSlJL

\

Information

Kortnr:
7208
Låda:
08 GS-HT
Text:

Hav sfiskeföreningar

1

(Aa, >

^qSlSlJL

\

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort